ติดต่อเรา

ส่งข้อความ

สถานที่ตั้ง

โรงหล่อศิลป์เดชา
191 หมู่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

หจก.ศิลป์เดชา
16/6 หมู่ 10 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
website : www.ownerart.com
facebook : ร้านจำหน่ายพระพุทธรูป พระประธาน องค์เทพ และวัตถุมงคล
email : sindachar@yahoo.com
โทรศัพท์ 081 823 9776, 081 817 1402
สำนักงาน 02 157 2617 โทรสาร 02 657 2618

แผนที่โรงหล่อ ศิลป์เดชา

ติดต่อ โรงหล่อพระ โรงหล่อศิลป์เดชา
Address: 16/6 หมู่ 10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Phone: 02 157 2617
Fax: 02 657 2618
Mobile: 081 823 9776, 081 817 1402
Email: sindachar@yahoo.com
Website: www.ownerart.com
Facebook: ร้านศิลป์เดชา ให้เช่าบูชาพระพุทธรูป พระประธาน องค์เทพ และวัตถุมงคล