ศิลป์เดชา

ผู้ก่อตั้ง
คุณศุภเดช แก้วมโนรมย์

ประวัติโรงหล่อศิลป์เดชา
โรงหล่อศิลป์เดชา/ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลป์เดชา เปิดดำเนินการทางด้านการหล่อพระพุทธรูป งานประติมากรรมไทย-สากล ประเภทต่างๆ มากว่า 20 ปี โดย ทีมงานมืออาชีพ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่ 100 ตารางวา เลขที่ 191 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2552 ได้ขยายกิจการ เปิดโชว์รูมอีก 1 แห่ง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่ 89 ตารางวา ถนนปทุมธานี-ปางปะอิน เลขที่ 16/6 หมู่ 10 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ชื่อร้าน “โรงหล่อศิลป์เดชา และห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลป์เดชา”
ธุรกิจที่ดำเนินการ ประกอบด้วย

  • งานหล่อพระพุทธรูป พระประธาน
  • งานปูนปั้นพระพุทธรูป
  • พระเครื่อง วัตถุมงคล ทุกชนิด
  • งานหล่อรูปเหมือน หุ่นขี้ผึ้ง ทุกขนาด
  • พระบรมรูป พระบรมราชานุสาวรีย์
  • งานหล่อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ – กรอบรูปเฉลิมพระเกียรติ
  • งานหล่อเสาป้ายชื่อถนน – ซอย เสาปรับภูมิทัศน์
  • งานหล่อประติมากรรมไทย – สากล ทุกรูปแบบ

ผู้บริหารโรงหล่อศิลป์เดชา
คุณมาลัย แก้วมโนรมย์
โทร. +66 081-8239776

กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ได้แก่
1. วัดต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. หน่วยงานภาคราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน
3. พ่อค้า ประชาชนทั่วไป

สถานที่ตั้ง
โรงหล่อศิลป์เดชา 191 หมู่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
หจก.ศิลป์เดชา 16/6 หมู่ 10 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
www.ownerart.com
email : sindachar@yahoo.com
โทรศัพท์ 081 823 9776, 081 817 1402
สำนักงาน 0 2157 2618 โทรสาร 0 2157 2617

โรงหล่อศิลป์เดชา

ติดต่อ โรงหล่อพระ โรงหล่อศิลป์เดชา
Address: 16/6 หมู่ 10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Phone: 02 157 2617
Fax: 02 657 2618
Mobile: 081 823 9776, 081 817 1402
Email: sindachar@yahoo.com
Website: www.ownerart.com
Facebook: ร้านศิลป์เดชา ให้เช่าบูชาพระพุทธรูป พระประธาน องค์เทพ และวัตถุมงคล